Improvisation

  • Det er her og nu.
  • Det er instant composition.
  • Det er måske den vigtigste ingrediens i kreative processer.
  • Det er leg.
  • Og denne leg forholder sig til de rammer den udspiller sig i – udfordrer dem måske, eller stiller sig tilfreds, indtil rammerne viser sig udtømt, opbrugt, og har mistet deres dynamiske betydning.

Improvisation er for mig en central ting i det at komponere – og jeg kan ikke rigtig forestille mig værende noget med musik uden den.

Jeg har skrevet en del om improvisation – og mest i mit speciale “Keith Jarretts solokoncerter – Den klingende proces og det fortløbende NU“, men kommer også ind på emnet i mit lille skrift “Omkring sangskrivning og performance” samt mere specifikt i artiklen/bloggen Bolden og banen”. Det jeg dog i overvældende grad har gjort mest er at improvisere, også da improvisation spiller en overvældende stor rolle i min egen sangskrivning.

Det kan komme bare af at sætte sig spontant ved et klaver eller med en guitar og pludselig sidder man og leger med et eller andet, der måske ligner noget man har spillet før, men som måske også har et eller andet man aldrig har gjort før, rytmisk eller på anden vis. Og det er bl.a. i momenter som disse, at improvisation til tider virkelig føles som “instant composition”.

LINKS:

Keith Jarretts solokoncerter – Den klingende proces og det fortløbende NU

Improvisation i musik – uddrag af ovenstående

Bolden og banen – Omkring improvisation som værktøj i komposition og sangskrivning