Improvisation

  • Det er her og nu.
  • Det er instant composition.
  • Det er måske den vigtigste ingrediens i kreative processer.
  • Det er leg.
  • Og denne leg forholder sig til de rammer den udspiller sig i – udfordrer dem måske, eller stiller sig tilfreds, indtil rammerne viser sig udtømt, opbrugt, og har mistet deres dynamiske betydning.

Improvisation er for mig en central ting i det at komponere – og jeg kan ikke rigtig forestille mig værende noget med musik uden den.

Jeg har skrevet en del om improvisation – og mest i mit speciale “Keith Jarretts solokoncerter – Den klingende proces og det fortløbende NU“, men kommer også ind på emnet i mit lille skrift “Omkring sangskrivning og performance” samt mere specifikt i artiklen/bloggen Bolden og banen”. Det jeg dog i overvældende grad har gjort mest er at improvisere, og det kan du lytte til nogle eksempler på i flash-playeren ude til venstre.

(Det kan man så pga Flash-player-ophøret ikke pt, så de nedenstående linjer er pt en beskrivelse af hvad man har kunnet høre…)

Jeg har nemlig i emnets anledning uploadet nogle musikalske improvisationer, og vel at mærke nogle ikke var spillet med det som formål, eller på anden måde beregnet til det. Man kan spørge sig selv om dét at udstille improvisationer, ikke er det samme som at udhænge alt det endnu ikke færdigstøbte, alt det som kun komponisten selv kan se diamanten eller bare sammenhængen i, og det kan det i en vis udstrækning måske også være. Men for mig sker der ting i den improvisatoriske proces, som til tider virkelig føles som “instant composition”, og det er med tiltro til at denne fornemmelse og svævende uvished/frihed og alligevel NU-afhængige musikalske logik kan gives videre eller illustreres i en eller anden grad, at eksemplerne er uploadet.

Så – lyt, hvis du ikke er bange for det uslebne, og ej heller allergisk overfor det der umiddelbart lyder som fejl. Improvisation, er også at turde springe ud på dybt vand, og ja – en gang imellem endog på lavbundet vand – men man bliver klogere hver gang. Eller i hvert fald mere erfaren…

LINKS:

Keith Jarretts solokoncerter – Den klingende proces og det fortløbende NU

Improvisation i musik – uddrag af ovenstående

Bolden og banen – Omkring improvisation som værktøj i komposition og sangskrivning

 

improvisationer

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!